Pravila o Privatnosti


1. PRIHVATANJE USLOVA KORIŠĆENJA USLUGA

Pružalac usluge Klub Znanja: Telenor doo, Omladinskih Brigada 90, 11070 Novi Beograd, Srbija i njenog tehničkog provajdera SLA Digital pruža premijum kurseve m-učenja za iOS i Android uređanje („Usluge“). Posećivanjem veb-sajta ili odgovarajućeg WAP sajta (Sajtovi) i/ili registrovanjem Usluga, prihvatate obavezujući ugovor s nama koji je uređen Opštim uslovima korišćenja i Pravilima o zaštiti privatnosti.

Molimo vas da polako pročitate i protumačite Opšte uslove korišćenja. Ako se ne slažete s Opštim uslovima korišćenja kao ni s Pravilima o zaštiti privatnosti, molimo vas da ne koristite naše Sajtove ni naše Usluge.

Opšti uslovi korišćenja i Pravila o zaštiti privatnosti s vremena na vreme će se ažurirati. Te promene biće deo Opštih uslova korišćenja čak i ako ne budete ponovo koristili Sajtove. Vi ste odgovorni za upoznavanje s ispravkama ili izmenama Opštih uslova korišćenja i Pravila o zaštiti privatnosti.

2. PRISTUP I DOSTUPNOST

Pun pristup Uslugama možete dobiti putem besplatne pretplate koja se može kupiti na određen period i koja se automatski obnavlja ukoliko se ne otkaže. Mi našim pretplatnicima garantujemo pun pristup sadržaju sve dok imaju aktivnu pretplatu.

Naknade će stići na naplatu po kupovini pretplate bez obzira na to da li koristite Uslugu ili ne. Naplata naknada vršiće se isključivo za Uslugu učitavanja, primanja i/ili pristupanja sadržaju.

Pristajete da plaćate na vreme bilo kakve naknade, tarife i druge naplate proistekle iz pokretanja pretplate.

Usluga se pruža kao takva i kao dostupna u trenutku upotrebe i Provajder ne preuzima nikakvu odgovornost niti daje garancije ukoliko se lična podešavanja, podaci ili poruke ne sačuvaju (na vreme), ako se izbrišu ili netačno isporuče.

Da biste na najbolji način iskoristili naše Usluge, morate imati neophodna sredstva za mobilnu komunikaciju s nesmetanim pristupom internetu. Neke bežične aplikacije dostupne su samo za određen broj mobilnih uređaja. To je problem proizvođača i stoga Provajder na to ne može uticati. Da biste izbegli razočaranje, molimo vas, proverite kompatibilnost vašeg uređaja pre nego što se pretplatite na Uslugu.

Vi ste odgovorni za upravljanje vašom opremom i/ili programom tako da ne ometaju i ne mešaju se u rad Provajdera. Svaka oprema i program koji izazivaju smetnje odmah će biti isključeni iz Usluge, a Provajder će imati pravo da odmah prekine ili obustavi Uslugu.

3. STAROSNA GRANICA

Da biste koristili Uslugu, (a) morate biti punoletni po pravilima i zakonima vaše zemlje stanovanja i imati dozvolu osobe koja plaća račune da se prijavite i koristite Uslugu u njeno ime i (b) morate se složiti u ime osobe koja plaća račune i u vaše ime da se obavezujete da ćete poštovati Opšte uslove korišćenja.

4. NAKNADE

Da biste imali pun pristup Usluzi, plaćaćete primenjive naknade.

Naknade koje su kupljene putem naših mobilnih iOS aplikacija, putem Apple-ove mogućnosti kupovine unutar aplikacije, naplaćivaće se putem iTunes računa.

Naknade kupljene preko Sajta naplaćivaće se putem računa za mobilni telefon koji primate od mobilnog operatera vaše mreže ili preko bilo kog drugog izabranog načina plaćanja. Mogu se primenjivati posebne naknade za tekstualne poruke i/ili za poruke vašeg mobilnog operatera.

Sve naknade, uključujući naknade za postojeće pretplatničke ugovore, podložne su promeni po obaveštenju od Provajdera. Provajder će vas o takvoj promeni obavestiti na vreme. Ako ne želite da prihvatite nove naknade (koje će se primenjivati samo od trenutka primanja), možete otkazati pretplatu, što bi važilo odmah po prekidu.

5. BEZBEDNOST I REGISTRACIONA OBAVEZA

Da bi vaša upotreba Usluge bila zagarantovano bezbedna, kao i isplata primenjivih naknada, morate biti registrovani. Garantujete da su lični podaci (Registrovani podaci) koje ste nam dali u svakom trenutku tačni i potpuni. Ako Provajder, koji ima diskreciono pravo, ima razloga da veruje da Registrovani podaci nisu tačni ili potpuni, može obustaviti ili ukinuti vaš račun te zadržati i zabraniti sadašnju i buduću upotrebu Usluge ili bilo kog njenog dela.

Vi ste odgovorni za održavanje tajnosti lozinki i/ili računa koje vam je dao Provajder i samo vi ste odgovorni za radnje obavljene uz upotrebu vaše lozinke ili računa. Obavestite Provajdera ukoliko primetite ili posumnjate da su vaša lozinka ili račun neovlašćeno upotrebljeni, ili ako primetite neku drugu vrstu kršenja bezbednosti. Provajder će vam dati pristup nekim Uslugama iako niste registrovani, kao što je pristupanje usluzi preko mobilnog uređaja. U svakom slučaju, vaša identifikacija zasniva se na sredstvima identifikacije koju smatramo prikladnom, kao što je vaš broj mobilnog telefona.

6. PROMENE USLUGE

Zadržavamo pravo da unapredimo, obustavimo ili prekinemo Uslugu bez prethodne najave u bilo kom trenutku. Slažete se da nećemo odgovarati ni vama ni nekoj trećoj strani za bilo kakvo unapređenje, obustavu ili prekid Usluge.

7. PRAVILA PONAŠANJA

Slažete se da ćete koristiti Uslugu u skladu sa sledećim pravilima ponašanja:

1. nećete koristiti Usluge ni za kakve nezakonite, neovlašćene ili komercijalne svrhe;
2. sve informacije koje dobijete putem Usluge čuvaćete kao lične i poverljive i nećete ih odavati nikome bez dozvole Provajdera ili osobe koja vam ih je dala;
3. nećete koristiti Uslugu da biste se bavili bilo kojim vidom uznemiravanja ili uvredljivog ponašanja, uključujući ali ne i ograničavajući se na objavljivanje prepiski, slika ili snimaka koji sadrže pogrdne, uvredljive, nasilne ili klevetničke izjave, ili rasistički, pornografski, opscen jezik ili slike;
4. nećete koristiti Uslugu da narušavate prava na privatnost, prava na imovinu ili bilo koja druga prava Provajdera ili bilo kog lica;
5. nećete koristiti Uslugu na bilo koji način koji narušava, plagijarizuje ili krši prava Provajdera ili bilo koje treće strane, uključujući ali ne i ograničavajući se na autorska prava ili prava na privatnost ili druga lična ili vlasnička prava, ili lažno ili na drugi način nezakonito, ili kršiti bilo koji zakon i
6. nećete reprodukovati, kopirati, prodavati, preprodavati ili koristiti Uslugu, celu ili delom.

Provajder koji ima diskreciono pravo zadržava to pravo da prekine ili obustavi vašu upotrebu Usluge zbog bilo kog kršenja ovih zabrana, a vi se slažete da vam se nećete refundirati naknada pretplate koju ste nam već platili.

8. PRAVILO O ZAŠTITI PRIVATNOSTI

Naša upotreba vaših ličnih podataka podleže Pravilima o zaštiti privatnosti. Naša Pravila o zaštiti privatnosti sastavni su deo Opštih uslova korišćenja, a pristajanjem na Opšte uslove korišćenja, pristajete i na to da upravljamo vašim ličnim podacima kako je navedeno u Pravilima o zaštiti privatnosti.

9. OSLOBAĐANJE OD ODGOVORNOSTI

Pristajete da oslobodite odgovornosti, branite i smatrate bezopasnim Provajdera, njegove podružnice, srodne strane i saradnike, kao i njihove predstavnike i radnike od i protiv svih tvrdnji, sudskih parnica, zahteva, radnji i drugih postupaka koje su izazvale treće strane zbog, usled ili u vezi sa (i) upotrebom Usluge, učitanim dokumentima, programom i Sajtovima, uključujući bez ograničenja, vaše učitane dokumente sa Sajtova, (ii) narušavanje Opštih uslova korišćenja ili (iii) kršenje bilo kog zakona, pravila ili prava treće strane. Platićete svaki gubitak, oštećenje i trošak, uključujući bez ograničenja razumne naknade za advokata i troškove Provajdera u vezi sa ili koji proizilaze iz bilo kakve potražnje, sudskog spora, zahteva ili drugih postupaka.

10. CANCELLATION AND TERMINATION

Pretplate koje su kupljene putem naših mobilnih iOS aplikacija, putem Apple-ove mogućnosti kupovine unutar aplikacije, održavaju se i ukidaju putem iTunes računa.

Pretplate koje su kupljene putem naših sajtova mogu se održavati i ukidati putem tih sajtova. Možete poslati mejl na mejl-adresu koja vam je data na Sajtovima i/ili putem naših Usluga ili na support@KlubZnanja.com.

Ako je vaša zemlja stanovanja članica Evropske unije, a vi ste kupili pretplatu, imate pravo da otkažete pretplatu u roku od 14 dana od dana kupovine pretplate. Da biste iskoristili pravo da povučete pretplatu, morate nas obavestiti o svojoj odluci o povlačenju pretplate neopozivom izjavom. Možete koristiti priloženi evropski model formulara za povlačenje, ali to nije obavezno. Da biste ispoštovali rok za povlačenje, dovoljno je da pošaljete poruku u vezi s pravom na povlačenje pre isteka perioda za povlačenje.

Ako odustanete od kupovine, mi ćemo vam vratiti sve naknade koje smo od vas dobili, bez odugovlačenja i u svakom slučaju ne posle više od 14 dana od dana kad ste nas obavestili o odluci da povučete kupovinu. Nećete snositi nikakve troškove za povraćaj novca.

Ako budete koristili Uslugu tokom perioda povlačenja, platićete nam količinu srazmernu pruženoj usluzi do trenutka saopštenja vašeg povlačenja pretplate, u odnosu na punu cenu pretplate.

Pravo na povlačenje ne odnosi se na obnavljanje pretplate.

11. OGLAŠAVANJE

Koliko nam to vaša zemlja stanovanja omogući, možemo koristiti reklame i promocije. Kao uslov za korišćenje Usluga, slažete se da prikazujemo reklame i druge promocije na našim Sajtovima i da isporučujemo reklame i promocije na vaš mobilni uređaj ili na drugi način u vezi s našim Uslugama. Pristajete i na to da nećete pokušati da blokirate ili na drugi način ometate takve reklame i promocije.

Nećemo razmenjivati vaše lične podatke s trećim stranama bez vašeg pristanka. Imate pravo da nas pitate u bilo kom trenutku da vas ne obaveštavamo putem direktnog marketinga.

Uključivanje reklama ili promocija na naše Sajtove i u naše Usluge ne znači da je Provajder odgovoran za sadržaj, proizvod, Uslugu ili kompaniju koja se reklamira. Provajder nije saradnik niti je na bilo koji način odgovoran za bilo kakvu transakciju u vezi s proizvodima i Uslugama koje nudi treća strana ni za sadržaj i informacije predstavljene u vezi s proizvodima i Uslugama trećih strana. Vi se slažete da Provajder nije odgovoran za štetu bilo kakve prirode koja je rezultat takvih transakcija.

12. PRAVA NA INTELEKTUALNU SVOJINU

Svesni ste i slažete se da softver korišćen u vezi s Uslugom (Softver) i Sajtovima sadrži informacije i oznake zaštićene važećim zakonom o zaštiti autorskih prava, zakonom o zaštiti poslovne tajne, zakonom o robnoj marki i drugim pravima i zakonima intelektualne svojine. Osim ako nije unapred navedeno, sva poznata prava u vezi sa Sajtovima, Uslugama i Softverom, pojedinačno ili kao deo neke verzije, pripadaju nama u celosti (Pravnoj i intelektualnoj svojini).

Slažete se da nećete potraživati ni prisvajati prava na intelektualnu svojinu i svesni ste da na vas nisu preneta nikakva prava na intelektualnu svojinu i da ne dobijate nikakva prava, izražena ili podrazumevana, osim prava jasno navedenih u Opštim uslovima korišćenja.

Garantujete da nećete menjati, iznajmljivati, deliti, pozajmljivati, ustupati, prodavati, distribuirati, stvarati ili generisati sadržaj ili proizvode delimično ili u celini dobijene iz Usluga ili Softvera osim u slučaju ako vam Provajder da eksplicitnu pisanu dozvolu za takvo nešto.

Provajder vam ovim putem daje, a vi ovim putem prihvatate, ličnu, ograničenu, neprenosivu, neekskluzivnu, opozivu i nepotpisivu dozvolu da instalirate softver i da učitate sadržaj kojim ćete koristiti Uslugu na određenom kompatibilnom mobilnom uređaju isključivo za ličnu nekomercijalnu upotrebu i da koristite Softver i Sajtove isključivo u skladu s Opštim uslovima korišćenja, sve dok ne kopirate i ne menjate Softver ni Sajtove, izvorne kodove ili sadržaj, i dok ne reprodukujete, modifikujete, izvodite, prenosite, distribuirate, prodajete, preprodajete, stvarate izvedeni proizvod ili sadržaj iz njega, ili izvodite obrnuti inženjering ili obrnuto sklapanje ili na drugi način pokušate da nađete izvorni kod. Vi se slažete da nećete prodavati prava u vezi sa sadržajem, Softverom i pravima na intelektualnu svojinu, da ih nećete šifrovati, izdavati podlicence, opteretiti ih pravima na bezbednost ili ih na drugi način preneti. Garantujete da nećete menjati sadržaj, Softver i prava na intelektualnu svojinu na bilo koji način i da nećete koristiti izmenjene verzije Softvera i prava na intelektualnu svojinu (ali ne ograničavajući se na njih) da biste dobili neovlašćeni pristup Uslugama. Garantujete da ćete koristiti samo program koji vam daje Provajder kako biste pristupili Uslugama. Provajder vam daje dozvolu da napravite samo jedan primerak informacija opremom koju koristite za dobijanje pristupa Uslugama i da koristite i prikazujete primerak registracionih informacija napravljenih tom opremom za ličnu upotrebu.

Naš je cilj da poštujemo pravo na intelektualnu svojinu drugih. Ako ste vlasnih autorskih prava ili ste ovlašćeni da postupate u ime drugog, ili ste ovlašćeni da postupate po ekskluzivnom pravu u sklopu autorskih prava i verujete da bilo koji deo sadržaja Sajtova i Usluga može naškoditi vašem autorskom pravu, možete poslati Provajderovom agentu za autorska prava primerak obaveštenja o povredi, uključujući sledeće podatke:

  1. Navedite zaštićeno delo za koje tvrdite da je oštećeno, ili ako je više zaštićenih dela navedeno na jednom Sajtu i/ili Usluzi, možete navesti spisak zaštićenih dela za koja tvrdite da su oštećena;
  2. Navedite materijal za koji tvrdite da oštećuje ili je predmet oštećivanja i koji bi trebalo ukloniti ili kome bi trebalo onemogućiti pristup i dajte dovoljno informacija koje će pomoći Provajderu da pronađe materijal;
  3. Da bismo mogli stupiti s vama u kontakt, ostavite svoje podatke: adresu, broj telefona i internet adresu;
  4. Izjava da ste prepoznali materijal na Sajtovima i/ili Uslugama koji narušava vaša autorska prava;
  5. Izjava da verujete da diskutabilna upotreba zaštićenog materijala ili referenca ili link do takvog materijala nije ovlašćena od vlasnika autorskog prava, njegovog agenta ili zakona;
  6. Izjava da su informacije u obaveštenju tačne i, pod krivičnom odgovornošću, da ste vlasnik ili ste ovlašćeni da radite u ime vlasnika autorskih prava ili ekskluzivnog prava pod autorskim pravom koje je navodno narušeno i
  7. Ostavite vaše puno pravno ime i vaš elektronski i fizički potpis.

Pošaljite popunjeno obaveštenje agentu za autorska prava, Klub Znanja, Telenor doo, Omladinskih Brigada 90, 11070 Novi Beograd, Srbija, ili mejlom na support@KlubZnanja.com.

. Kad dobije obaveštenje, Provajder će preduzeti neku radnju, zadržavajući diskreciono pravo, onu koju smatra prikladnom, uključujući uklanjanje spornog materijala sa Sajta i/ili Usluga.

Ukoliko niste sigurni koja su vaša prava u vezi s materijalom ili postoji li uopšte narušavanje autorskih prava, predlažemo vam da pre slanja obaveštenja Provajderu potražite pravni savet.

13. BEZ GARANCIJE

MI, NAŠI DIREKTORI, SLUŽBENICI, RADNICI, AKCIONARI, PODRUŽNICE, SARADNICI, AGENTI I DAVAOCI LICENCE (PROVAJDEROVE STRANE) ODRIČEMO SE SVAKE ODGOVORNOSTI ZA BILO KAKVU ŠTETU NASTALU UPOTREBOM NAŠE USLUGE, SADRŽAJA, OVOG SOFTVERA I SAJTOVA. VI IZRIČITO RAZUMETE I SLAŽETE SE:

a. DA SU USLUGA, SADRŽAJ, SOFTVER I SAJTOVI DATI NA BAZI KAKAV JESTE I KAO DOSTUPAN BEZ IKAKVIH GARANCIJA. PROVAJDEROVE STRANE ODRIČU SE U POTPUNOSTI, KOLIKO IM ZAKON DOZVOLJAVA, SVIH GARANCIJA, IZRAŽENIH, IMPLICIRANIH, USTAVNIH I DRUGIH, U VEZI SA USLUGOM, SADRŽAJEM, SOFTVEROM I SAJTOVIMA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, IMPLICIRANE GARANCIJE NASLOVA, LAKE PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU I NENARUŠAVANJA VLASNIČKIH PRAVA;
b. PROVAJDEROVE STRANE ODRIČU SE BILO KAKVIH GARANCIJA U VEZI SA SIGURNOŠĆU, POUZDANOŠĆU, PRAVOVREMENOŠĆU I UČINKOVITOŠĆU USLUGE, SADRŽAJA, SOFTVERA I SAJTOVA. PROVAJDEROVE STRANE NE GARANTUJU DA ĆE USLUGA, SADRŽAJ, SOFTVER I SAJTOVI ZADOVOLJITI VAŠE KRITERIJUME NI DA ĆE RAD USLUGE, SADRŽAJA, SOFTVERA I SAJTOVA BITI BEZ PREKIDA I GREŠAKA;
c. NIKAKVI SAVETI NI INFORMACIJE, BILO USMENE ILI PISANE, KOJE STE DOBILI OD NAS ILI PREKO NAŠIH USLUGA NE ČINE GARANCIJU NITI SU IZRIČITO OVDE NAVEDENI. NE MOŽETE SE OSLANJATI NA TAKVE INFORMACIJE NI SAVETE;
d. SHVATATE I PRISTAJETE DA UČITAVATE I/ILI KORISTITE USLUGE, SADRŽAJ, SOFTVER I SAJTOVE NA SOPSTVENU ODGOVORNOST I RIZIK I SAMO ĆETE VI BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVA OŠTEĆENJA VAŠEG KOMPJUTERSKOG SISTEMA, MOBILNOG TELEFONA, UREĐAJA ILI GUBITKA PODATAKA KOJI SU REZULTAT UČITAVANJA ILI UPOTREBE SADRŽAJA OVOG SOFTVERA I SAJTOVA;
e. SLIKE OSOBA PRIKAZANE NA SAJTOVIMA I/ILI NA USLUGAMA SLUŽE SAMO KAO ILUSTRACIJA. TO NISU STVARNI LJUDI KOJI VAM PRUŽAJU USLUGE I
f. MI NISMO ODGOVORNI ZA BILO KAKVU POGREŠNU PREDSTAVU ILI POGREŠNO TUMAČENJE IDEJA ILI ČINJENICA KOJE SU PREDSTAVLJENE U SADRŽAJU I/ILI NA SAJTOVIMA.

14. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

IZRIČITO SE SLAŽETE DA NI POD KAKVIM OKOLNOSTIMA PROVAJDEROVE STRANE NEĆE BITI ODGOVORNE VAMA NI TREĆOJ STRANI ZA BILO KAKVA OŠTEĆENJA, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA DIREKTNA, INDIREKTNA, SLUČAJNA, POSEBNA, PRIMERNA, KAŽNJIVA, NEPOZNATA ILI POSLEDIČNA (UKLJUČUJUĆI OŠTEĆENJA ZA GUBITAK POSLOVNE ZARADE, PREKID POSLA, GUBITAK POSLOVNIH INFORMACIJA I SLIČNO) KOJA PROIZLAZE IZ VAŠE UPOTREBE, POGREŠNE UPOTREBE ILI NESPOSOBNOSTI DA UPOTREBITE USLUGU, SADRŽAJ, SOFTVER I SAJTOVE, ČAK I AKO VAS JE OVLAŠĆENI PREDSTAVNIK PROVAJDERA OBAVESTIO O MOGUĆNOSTI TAKVIH OŠTEĆENJA (UKLJUČUJUĆI OŠTEĆENJA KOJA NANOSE TREĆE STRANE). NEKE NADLEŽNOSTI NE DOZVOLJAVAJU OGRANIČAVANJE ILI ISKLJUČIVANJE ODGOVORNOSTI ZA SLUČAJNA ILI POSLEDIČNA OŠTEĆENJA, PA SE NAVEDENA OGRANIČENJA ILI ISKLJUČENJA NE ODNOSE NA VAS. NI U KOM SLUČAJU UKUPNA ODGOVORNOST PREMA VAMA ZA SVA OŠTEĆENJA, GUBITKE I UZROKE RADNJI (BILO U UGOVORU, KRIVIČNOM DELU, UKLJUČUJUĆI NEMAR, ILI DRUGAČIJE) NEĆE PREĆI SUMU KOJU STE PLATILI DA SE REGISTRUJETE ZA USLUGU, SADRŽAJ, SOFTVER I SAJTOVE.

15. OPŠTE INFORMACIJE

Ovi Opšti uslovi korišćenja čine celovit pravni sporazum i dogovor između vas i Provajdera i prevazilaze sve prethodne sporazume, dogovore i zastupanja između vas i Provajdera u vezi sa Sajtovima i Uslugama. Slažete se da između vas i nas ne postoji nikakav zajednički poslovni poduhvat, partnerstvo, zaposlenje ili agencijski odnos kao rezultat Opštih uslova korišćenja Sajtova i Usluga.

Ne možete preneti nijedno vaše pravo ni rasporediti vaše obaveze po ovom ugovoru bez prethodnog pisanog pristanka. Ništa u ovom ugovoru ne utiče na vaše ustavno pravo koje imate kao potrošač.

16. VAŽEĆI ZAKON, NADLEŽNOST I IZDVAJANJE

Nacionalni zakoni u vašoj zemlji stanovanja primenjuju se na odnos između vas i Provajdera bez obzira na članove primenjivog međunarodnog zakona. Vi i Provajder time se odričete svakog prava na suđenje s porotom usled bilo čega u vezi s Opštim uslovima korišćenja. Primena Konvencije Ujedinjenih nacija o ugovorima međunarodne prodaje robe izričito je isključena.

Rasprave će biti podvrgnute konačnoj i obavezujućoj arbitraži po pravilima arbitražnog suda u vašoj zemlji. Svaki propust Provajdera da izvrši ili da se pozove na određena prava ili odredbe navedene u Opštim uslovima korišćenja ni na koji način ne predstavlja odricanje ili opovrgavanje tih prava i odredaba.

U slučaju da je neka odredba u Opštim uslovima korišćenja nevažeća, ili da nadležni sud ili arbitrarni sud odluče da je nesprovodljiva, takva odluka ni na koji način neće uticati na validnost sprovodljivosti bilo koje druge ovde navedene odredbe.

PRILOGA

Evropski model formulara za povlačenje (popunite i vratite ovaj formular samo ako želite da povučete kupovinu)

Za Klub Znanja, Telenor doo, Omladinskih Brigada 90, 11070 Novi Beograd, Srbija, mejl-adresa support@KlubZnanja.com.

Ja/Mi (*) ovim putem obaveštavam da ja/mi (*) povlačim svoj /naš (*) prodajni ugovor za sledeću robu (*)/za davanje sledećih Usluga (*),

Poručeno dana (*)/primljeno dana (*),

Ime potrošača,

Adresa potrošača,

Potpis korisnika (samo ako je ovaj formular objavljen na papiru),

Datum

(*) izbrisati po potrebi.